11 Ιουν 2012

Η εορτή των Αγίων Πάντων


Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Πάντων στο ομώνυμο νησί απέναντι από την πόλη του Αγίου Νικολάου.


Από νωρίς το απόγευμα άρχισαν να καταφθάνουν τα πλοία, όπου μετέφεραν για μια ακόμη χρονιά, δωρεάν τους ευλαβείς προσκυνητές.


Με ένα από τα πλοία αυτά, κατέφθασε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας & Χερρονήσου κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, συμπαραστατούμενος από Ιερείς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο.
Την Πανήγυρη των Αγίων Πάντων τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μιχαήλ Σγουρός, η Λιμενάρχης  Αγίου Νικολάου κ. Δήμητρα Χασιώτη καθώς και αξιωματικοί του Λιμεναρχείου, οι οποίοι επέβλεπαν την τάξη μεταφοράς και επιστροφής των προσκυνητών.


Το πρωί τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία από τους εφημερίους της Ενορίας του Αγίου Γεωργίου, πρωτοπρεσβυτέρους Κωνσταντίνο Κωστάκη  & Βασίλειο Περουλάκη, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο, παρουσία πλήθους πιστών από τη ευρύτερη περιοχή αλλά και προσκυνητών από την πόλη του Ηρακλείου.


Θα θέ­λα­με ό­μως α­πό τη θέ­ση αυ­τή,  να ευ­χα­ρι­στή­σου­με «εκ βά­θους καρ­δί­ας», ό­λους ε­κεί­νους που συ­νέ­βα­λαν με τον δι­κό τους τρό­πο για τον ευ­πρε­πι­σμό του χώ­ρου αυ­τού, ι­δι­αί­τε­ρα τα μέ­λη του Εκ­κλη­σι­α­στι­κού Συμ­βου­λί­ου, της Ερανικής Επιτροπής και τους ψάλτες της ενορίας του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου, τον Δή­μο & το Λι­με­ναρ­χεί­ο Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου, την πολιτιστική ομάδα του ΟΤΕ Αγίου Νικολάου και ό­λους ε­κεί­νους που ήρ­θαν α­πό το πρω­ί προ­σφέ­ρον­τας τις υ­πη­ρε­σί­ες τους ε­θε­λον­τι­κά. Ε­ξαι­ρέ­τως δε, ευ­χα­ρι­στού­με τους πλοι­ο­κτή­τες και τους ερ­γα­ζο­μέ­νους στα πλοί­α, που ό­πως κά­θε χρό­νο έ­τσι κι ε­φέ­τος, με­τέ­φε­ραν ό­λους τους πι­στούς δω­ρε­άν.Ας ευ­χη­θού­με, οι Ά­γιοι Πάν­τες να σκε­πά­ζουν την πό­λη μας, τον Ά­γιο Νι­κό­λα­ο, αλ­λά και την πα­τρί­δα μας, την Ελ­λά­δα, η ο­ποί­α περ­νά­ει τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια, το δι­κό της μαρ­τύ­ριο, και μα­ζί μ’ αυ­τήν κι ε­μείς.


Επισκεφθείτε το μενού Web TV για να δείτε video από τον Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής.   

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ (Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΡ. ΚΟΡΑΚΑ 2)

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα