23 Αυγ 2013

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ (Κυριακής Θ΄ Ματθαίου)

Επιμέλεια του κ. Μιχαήλ Τσακιράκη
Εκπαιδευτικού - Θεολόγου

Πάσαν χαράν ηγήσασθε όταν πειρασμοίς πέσητε ποικίλοις! Για να γυμναζόμαστε και αναγνωριζόμαστε ως δόκιμοι στην πίστη στο Θεό. Υπομονή έρχεται από τη γνησιότητα της πίστεώς μας. Πειρασμοί είναι επομένως μέσα δοκιμασίας πιστών και πίστης. Χαίρετε όταν πέφτετε σε πειρασμούς η δοκιμασία της πίστεως φέρνει υπομονή κι αυτή τελειώνει τα έργα και την αρετή. Άλλα τελειούνται ακούσια αλλά προϋποτίθενται και τα εκούσια της σωφροσύνης και της δικαιοσύνης και αγάπης στο Θεό και τον πλησίον που μας χρειάζονται για την τελείωση! Αν θέλετε να έχετε τέλεια πίστη στο Θεό να υποφέρετε γενναία πάσχοντας απέξω και να πράττετε τα θεάρεστα κι ας είναι και επίπονα.

   Όχι χαίρετε όταν ενεργείτε αρετή αλλά όταν υπομένετε πειρασμό γιατί το πρώτο δικό μας έργο είναι επιλογής ενώ το άλλο όχι και αυτό μας τελειοποιεί κι ας είμαστε και ατελείς όπως ακούμε σήμερα στο ευαγγέλιο. Έθρεψε 5.000 ανθρώπους με 5 άρτους και 2 ιχθύες και περίσσεψαν και τόσα κοφίνια -12- που ακούστηκε την περασμένη Κυριακή-Η΄Ματθ.! Να πλησιάζουμε τον άλλο για ωφέλεια ψυχοσωματική και πάλι να απομονωνόμαστε για προσευχή θέλει να μας δείξει ο Κύριος και πάλι απαλλαγμένοι από τα γήινα σε ησυχία. Τι θέλει ακόμα να μας πει σήμερα με τη θαυμαστή Του παρουσία πάνω στα κύματα;

   Με την θεία Του ενανθρώπηση θεράπευσε τη φύση μας και τη δίδαξε και την έθρεψε και αφήνοντάς μας σωματικά ανέβηκε στον ουρανό κι έστειλε μαθητές Του σ’  όλο τον κόσμο στην αλμυρή από πλήθος πειρασμών θάλασσα του βίου και των αλλοπίστων μέσα όμως στο ευαγγελικό σκάφος και στην Εκκλησία του Ευαγγελίου Του με το οποίο και δόθηκαν στους πειρασμούς. Όχι τους έστειλε αλλά τους ανάγκασε όπως θυμόμαστε μετά το διωγμό στα Ιεροσόλυμα όταν έφυγαν και διασπάρθηκαν σε όλον τον κόσμο κι έτσι εκπλήρωσαν την αποστολή τους.

   Αναγκάστηκαν να πλεύσουν και να προχωρήσουν στο πέραν δηλαδή στην κοσμική θάλασσα όπου πολλοί πειρασμοί και θλίψεις αλλά νικώντας κι υπερβαίνοντας πειρασμούς με τη βοήθεια του Ιησού. Αντίθετος άνεμος όπως με τους διώκτες Νέρωνα και άλλους σαν κύματα άγρια και δεινά εναντίον της Εκκλησίας μας υποκινημένοι από το δαίμονα κατά την 4η φυλακή της νύχτας, μετά την 9η. και αφήνονται να παλεύουν με τα κύματα τόσες ώρες όπως συνήθως συμβαίνει στις δυσκολίες μας για να το θυμόμαστε καλά όταν και όπως σωθήκαμε θαυματουργικά καρτερικά κι υπομονετικά! Και φάντασμα να τους φανεί για να φοβηθούν περισσότερο ακόμα και να σωθούν ασφαλέστατα έπειτα.

   Εγώ είμαι και μη φοβάστε τους λέει! Όπως και κατά την κατάλληλη στιγμή στη Δευτέρα παρουσία τότε πάλι θα έρθει για να καταργήσει ολότελα τα κύματα αυτά εναντίον της Εκκλησίας Του. Κι έφτασαν στην ξηρά. Κι όσοι βρέθηκαν στο πλοίο ήρθαν και Τον προσκύνησαν όπως και τότε θα Τον προσκυνήσουν πάλι όλοι επίγειοι και επουράνιοι και καταχθόνιοι ομολογώντας Τον ως Τον Κύριο και Ιησού Χριστό εις δόξαν Θεού Πατρός. Πειρασμοί που τελειοποιούν τέλειους και ατελείς. Όπως εδώ οι μαθητές ατελείς ακόμα πέτυχαν ό,  τι κι οι τέλειοι.

  Διπλοί οι πειρασμοί στον άνθρωπο με οδύνη κι ηδονή, υγεία και νόσο, δόξα κι αδοξία, ευπορία κι απορία και χειρότεροι όλων όσοι με ηδονή και υγεία και δόξα και ευπορία. Όποιος υπομένει πειρασμό στεφανώνεται. Αλλά κάποιοι βλασφημούν σε πειρασμό άλλοι πάλι αυτοκτονούν κι άλλοι φονεύουν άλλους ή ακολαστούν αλλά κανείς απείραστος κι ο Θεός δεν πειράζει κανένα! Πειρασμός εδώ το κακό κι η αμαρτία και η πτώση από όπου μόνο ο Χριστός έμεινε απείραστος μολονότι πειράστηκε. Δύναται τοις πειραζομένοις βοηθήσαι! Και μετά τη βάπτισή Του εξήλθε για να πειραστεί!

   Πειρσαμοί λέγονται κι οι επερχόμενοι λυπηροί ως επιδράσεις εξωτερικές κι η ίδια η προσβολή του εχθρού που πρόσβαλε και τον Κύριο πειράζοντάς Τον. Πειρασμοί είναι κι οι αμαρτίες μας κατά τις οποίες μόνο μας πειραζόμαστε συρόμενοι και δελεαζόμενοι από τις επιθυμίες μας τις κακές. Κι η επιθυμία όταν συλλάβει γεννά αμαρτία κι αυτή θάνατο όταν τελεστεί. Τώρα ποιο θάνατο; Ασφαλώς τον αιώνιο εξαιτίας χωρισμού της ψυχής μας από το Θεό. Κι αυτόν ακολούθησε από Αδάμ έως της συντελείας ο σωματικός και τότε πάλι στο μέλλοντα αιώνα για τους εδώ αμετανόητους θα ακολουθήσει η αφόρητη κι ατελεύτητη κόλαση της ψυχής και του σώματος αφού δίκαια θα καταδικαστούν από αυτόν που μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στη γέεννα του πυρός!

   Αυτόν τον πειρασμό ας αποφύγουμε όλοι όσο μπορούμε γιατί είναι στο χέρι μας και στην εξουσία μας να τον αποφύγουμε. Κι όταν πέσουμε ας λυπηθούμε ώστε αν προετοιμαστούμε κατάλληλα έρχεται κι η μετάνοια αμεταμέλητη για να σωθούμε! Αυτόν τον πειρασμό σήμερα ας άρουμε που μας βλάπτει όχι μόνο πρόσκαιρα αλλά αιώνια. Κι ο Κύριός μας ως Αρχιερέας μας και των μελλόντων αγαθών χορηγός μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας μας χορηγεί και αιώνια απολύτρωση και ψυχικών πειρασμών και σωματικών. Τα όπλα μας νικούν κάθε νοητό εχθρό κι όχι μόνο εάν το θελήσει ο Κύριος.

   Και μια παράκληση μην τα κάνετε ανάποδα μη λυπάστε για πειρασμούς που σας ωφελούν και χαίρετε αντίστροφα ενώ έπρεπε να χαιρόμαστε με εκείνους που φέρνουν αιώνια ζωή κι απολύτρωση. Όχι σωματικά απολύτρωση να ζητάμε αλλά ψυχικά πρώτα και πρώτιστα. Ας λυπόμαστε περισσότερο για τις αμαρτίες μας παρά για τις επιζήμιες επιρροές που μας έρχονται κι όχι μόνο η σωτηρία μας η ψυχική και η αιώνια λύτρωση θα είναι μαζί μας αλλά κι η απολύτρωση και των προσκαίρων πειρασμών!

   Έχουμε άραγε αναρωτηθεί από πού ο βίος μας πολυστένακτος και φιλοπόλεμος και πολυσύμφορος; Από πού αλλού παρά από το ότι παραβήκαμε την εντολή του Θεού και βάλαμε μέσα μας την αμαρτία τον απαγορευμένο πειρασμό! Ας καθαρίσουμε εαυτούς από αμαρτίες με τη μετάνοια και τότε θα χρειαστούμε μετριότερους πειρασμούς εδώ κι όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός θα επιστρέψουμε επιτέλους και αιώνια στον άλυπο και απείραστο βίο! Επομένως ας μη λυπούμαστε κι αδημονούμε για τις σωματικές προσβολές αλλά για τις σωματικές ζημιές πραγματικά πειρασμούς κι αληθινά αξιολύπητες. Ας λέμε και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν τον απαγορευμένο και ένοχο πάντως πειρασμό αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού γιατί σου εστιν η βασιλεία κι η δύναμις κι η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.  
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ (Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΡ. ΚΟΡΑΚΑ 2)

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα