6 Ιαν 2015

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου)

Του κ. Μιχαήλ Τσακιράκη
Θεολόγου - Εκπαιδευτικού


Επεφάνη η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσι ανθρώποις, Τίτ.2,11-14&3,4-7

Πολλές και μεγάλες αρετές πρέπει να έχουν οι δούλοι δηλαδή να στολίζουν κι να δοξαζουν τη διδασκαλία του Κυρίου με την ενάρετή τους πολιτεία τώρα δείχνει και δικαίως ζητεί τις αρετές γιατί επεφάνη στους ανθρώπους όλους η θ.χάρη ακόμα και στους δούλους και τους χάρισε άφεση αμαρτιών πολλών και ως εκ τούτου οφείλουν οι δούλοι να πολιτεύονται και να ζουν προς δόξαν Θεού του ευεργέτη τους Αυτού εννοώντας βέβαια την πρώτη εμφάνιση του και παρουσία Του που έδινε στους ανθρώπους χάρη και συγχώρεση αμαρτιών...κι άρα δάσκαλός σας ο ίδιος ο Θεός κι οι εντολές Του κι η θ.χάρη Του και οφείλουμε να ζούμε όπως αξίζει σε τέτοιο δάσκαλο και σημειωτέον ότι η θ.χάρη αυτή μας προστατεύει κι από τα μέλλοντα να μην αμαρτήσουμε όπως μας συγχώρεσε και τα περασμένα μας και μας διδάσκει ως χριστιανούς να ζούμε σωφρόνως τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών και γιατί με το θ.βάπτισμά μας αρνηθήκαμε βεβαίως την ασέβεια και κοσμικές επιθυμίες –όπου άρνηση είναι μίσος και αποστροφή που πρέπει να δείξουμε εξ όλης διαθέσεως ψυχής και ασέβεια ειδωλολατρία και τα αυτής ενώ κοσμικά πλεονεξία και καλοπέραση και τρυφή και φιλοδοξία και άλλα και άλλα πάθη και κακίες που δεν πάνε για τον ουρανό αλλά εδώ μένουν και χρησιμοποιούνται και τέλος μαζί με τον κόσμο θα διαλυθούν και θα πάψουν να υπάρχουν όπως μας αποδεικνύει κι η κοινή πείρα αιώνων...και γι’  αυτό ήρθε ο Χριστός να αρνηθούμε εμείς οι χριστιανοί και τα ασεβή αυτά και την ακάθαρτη ζωή μισώντας και τα δυο με την ίδια αποστροφή και ψυχική διάθεση.

  Σωφρόνως και δίκαια να ζούμε επομένως όπου σωφρόνως είναι κάθε μορφή κακίας αφού σώφρων δεν είναι όποιος αγαπά τα χρήματα αλλά ακολαστότερος κι από τον ακόλαστο και πόρνο λέει εδώ ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης επειδή η φιλαργυρία δεν είναι φυσικό πάθος όπως εκείνα αλλά και γενικά αφού νικάται κανείς από κάποιο κακό όποιο και να’ ναι τότε δεν είναι και σώφρων...και μάλιστα αυτά αναφέρονται εδώ στη γη και σ’ αυτή τη ζωή κι η απαιτούμενη από μας σωφροσύνη και δικαιοσύνη και ευσέβεια κι ο αιωνας τούτος εδώ έχει αγώνα και πόλεμο ενώ ο μέλλων στεφάνια και αντιδόσεις –Κορ.1,9,24/οι εν τω σταδίω τρέχοντες πάντες τρέχουσιν αλλά είς λαμβάνει το βραβείον και άρα τρ΄ξετε και μη σταματάτε τον αγώνα σας ούτε να σκανδαλίζετε άλλους...κι εμείς; Ιδού το έπαθλό μας η  Δευτέρα παρουσία και επιφάνεια του Κυρίου η όντως μακαρία και ένδοξη ενώ η πρώτη έγινε με πραότητα και ευτέλεια και έδινε χάρη και συγχώρεση αμρτιών η άλλη θα γίνει αλλιώτικα με μεγάλη δόξα και θεοπρεπή τιμή όταν έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη Αυτού και θα δώσει στον καθένα την ανταπόδοση των έργων του από το μεγάλο Θεό και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό αφού με την πρώτη Του παρουσία μας έσωσε που ήμασταν κι εχθροί Του. Και τι δε θα μας δώσει εάν μας βρει ευδοκιμήσαντες σε αρετές και εργασία εντολών του; /Τιμ.1,3,16...μέγα όντως εστι το της ευσεβείας μυστήριον! Αφού Θεός εφανερώθη εν σαρκί κλπ κλπ.

  Ος έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών ίνα λυτρώσηται ημάς από πάσης ανομίας: κι αυτό είναι απόδειξη εξουσίας του Κυρίου το ότι θεληματικώς τον εαυτό Του για μας και για να μας ελευθερώσει από κάθε λογής αμαρτία...ώστε που να ρέπει να νιώθουμε ντροπή  για την μεγίστη ευλογία που ελάβαμε και την εξαγορά και ελευθερία που μας χάρισε ο Θεός να μην αμαρτάνουμε πια...και ενσυνεχεία μας καθάρισε με το θ.βάπτισμα και την εργασία των θ.και καθαρτικών εντολών Του κάνοντάς μας λαό περιούσιο και οικείο δηλαδή και δικό Του και διαλεκτό και εξαίρετο ασύγκριτο με όποιο άλλο και χωρίς κοινωνία με οποιοδήποτε άλλο λαό από την περιφορά των δούλων περί τον πλούτο του αφεντικού τους κι έτσι μπορούμε πρόθυμα να τρέχουμε και θερμά σε καλά έργα και να δείχνουμε διαπυρη μίμηση σε κάθε αρετή ώστε και λύτρωση μας έδωσε από κάθε ανομία ως έργο και χάρισμα μόνο του Θεού αλλά και ζήλο σε καλά έργα που είναι και δικό μας έργο!

  Όταν λοιπόν η χρηστότητα και φιλανθρωπία επεφάνη του Σωτήρος ημών Θεού ουκ εξ έργων ων πεοιήσαμεν ημείς των εν δικαιοσύνη αλλά κατά τον Αυτού έλεον έσωσεν ημάς...όταν δηλαδή ο Μονογενής Υιός του Θεού σαρκώθηκε κι ομοιώθηκε με μας τους ανθρώπους γινόμενος άνθρωπος τότε μας έσωσε αλλ΄όχι για τα καλά μας έργα ούτε όλα αλλά ούτε από αυτά σωθήκαμε παρά από την αγαθότητα και το έλεος Αυτού ολα εποίησαν και έτσι μόνο σωθήκαμε...δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου ου εξέχεεν εφημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών ίνα δικαιωθέντες τη εκείνου χάριτι κληρονόμοι γενώμεθα κατελπίδα ζωής αιωνίου που σημαίνει ότι χρειαστηκε όπως ήμασταν καταμολυσμένοι να ξαναγεννηθούμε για δεύτερη φορά με το θ.βάπτισμα και να καθαριστούμε με τον τρόπο αυτό που είναι δεύτερη γέννηση και νέα ανάπλαση η παλιγγενεσία και ανακαίνιση όπως λχ ένα σπίτι γίνει παμπάλαιο δεν το ξανστυλώνουμε αλλά το γκρεμίζουμε ως τα θεμέλια για να το ξαναχτίσουμε απαρχής έτσι και την ανθρ.φύση που από αμαρτίες βρέθηκε σε τέτοια άθλια κατάσταση ο Θεός δεν την επισκεύασε αλλά ούτε και την μερεμέτισε ούτε την διόρθωσε μερικώς παρά απαρχής την κατασκεύασε και την αναχώνεψε για δεύτερη φορά με το Άγιο Πνεύμα την κατασκεύασε γιατί Αυτό κατόρθωσε το παν όπως φαίνεται και από το ότι εξέχεε πλουσίως εφημάς ο Θεός ώστε και μας ανέπλασε και μας ξανακασκεύασε με Αυτό ο Θεός αλλά και πλουσίως μας μετέδωσε από Αυτό ώστε με την ύστερη μετάδοσή Του αποδειχθεί αληθής και η πρότερη ανάπλασή του: πρώτα μας καθάρισε και μας ανέπλασε και έπειτα το Πνεύμα το Άγιο πλουσίως μας γέμισε εις τους ακαθάρτους το κθαρόν Πνεύμα δεν εισέρχεται και αυτά τα χαρίσματα μας δόθηκαν δια του Ιησού Χριστού ως μεσίτη ακι πρόξενου όλων των αγαθών σε μας.        

  Δικαιωθήκαμε λοιπόν κατά θ.χάρη του Ιησού Χριστού κι όχι κατά χρέος και οφειλή που μας διδάσκει και ταπείνωση αφού δεν κατορθώσαμε κάτι μόνοι μας καλό άξιο μάλιστα δικαιώσεως και σωτηρίας και επιπλέον μας κάνει να έχουμε καλές ελπίδες για τα μέλλοντα γιατί αν  ο Θεός απελπισμένους μας είχε ενώπιόν Του κι όμως μας έσωσε με τη θ.Του χάρη πόσο μάλλον αφότου δικαιωθήκαμε θα μας δώσει και τα μέλλοντα αγαθά να γίνουμε κληρονόμοι δηλαδή ζωής αιωνίου όπως και το ελπίζουμε και τώρα ακόμα και εξαιτίας του αρραβώνα του Αγίου Πνεύματος που ήδη λάβαμε στις καρδιές μας...

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ (Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΡ. ΚΟΡΑΚΑ 2)

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα