24 Δεκ 2014

Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Χριστούγεννα

Του κ. Μιχαήλ Τσακιράκη
Θεολόγου - Εκπαιδευτικού
ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου...
(Γαλ.4,4-7)

Όταν ήμασταν νήπιοι βρισκόμασταν κάτω από σάββατα κλπ κλπ παρατηρήσεις του νόμου* αλλά όταν ήρθε ο καθορισμένος καιρός της ένσαρκης Οικονομίας και η ανθρ.φύση γέμισε με κάθε είδους κακία και έπρεπε να γιατρευτεί –αυτό δηλώνει το πλήρωμα του χρόνου λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης- εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν Του γενόμενο όχι δια γυναικός –για να μη βρουν αιτία οι αιρετικοί ανά τους αιώνες να λέγουν βλάσφημα και φανταστικά αλλά είπε εκ γυναικός(τι κοινωνία φύσεως του τικτομένου προς την γεννήσασαν) από την ουσία δηλαδή και τα πάναγνα αίματα της Παρθένου σώμα λαβόντα και καρπόν όντα της κοιλίας Αυτής! Έγινε δε υποκάτω στο νόμο ο Χριστός επειδή και περιετμήθη και τέλεσε όλα του νόμου όπως είπε κι ο ίδιος ουκ ήλθον καταλύσαι...και με τέτοιο τρόπο γενόμενος ο Κύριος έξω της κατάρας του νόμου αφού όλα τα πλήρωσε του νόμου κι ως εκ τούτου μας εξαγόρασε από αυτήν την κατάρα του νόμου κι επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να φυλάξουμε όλα αυτά τα προστάγματά του.
  Άρα δυο κατόρθωσε με την ενανθρώπησή Του ο Χριστός λέει εδώ: μας εξαγόρασε από την κατάρα και μας χάρισε την υιοθεσία κι ο απόστολος είπε ότι απολάβαμε την υιοθεσία για να δείξει ότι άνωθεν και εξαρχής αυτή η υιοθεσία ήταν ένα χρεωστούμενο σε μας από θ.επαγγελία αλλά λόγω τηε νηπιότητας και της ατέλειάς μας δεν δινότανε της γνώσεώς μας αφού στον Αβραάμ η επαγγελθείσα κληρονομία υιοθεσία ήταν από το Θεό να γίνουμε δηλαδή εμείς οι πιστοί χριστιανοί υιοί Θεού και καολούθως και κληρονόμοι Θεού γιατί ο κληρονόμος είναι και υιός κι όχι ο δούλος όπως βλέπουμε και από τον ανθρ.νόμο φυσικό και πολιτικό και ο δούλος ου μένει εις τον αιώνα εν τη οικία ο υιός μένει λέει ο Κύριος...
  Κι από πού κι ως πού είμαστε υιοί Του το δείχνει αμέσως με τα επόμενα λόγια του ο απόστολος προς αποφυγή παρεξηγήσεων αφού λέει ότι αξιωθήκαμε εμείς οι χριστιανοί να γίνουμε υιοί Θεού από το όσοι βαπτίστηκαν είναι ενδεδυμένοι το Χριστό που είναι Υιός Θεού και όπως άλλωστε δείχνει και τούτο: είμαστε υιοί Θεού αφού λάβαμε το Άγιο Πνεύμα που μας κάνει και ονομάζουμε πατέρα μας τον Θεό επειδή ενεργεί μέσα μας στις καρδιές μας με ενθουσιαστικό παράδοξο τρόπο κι αυτή η υπερφυσική ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου δε θα γινόταν σε μας αν δεν ήμασταν υιοί Θεού. Επειδή λοιπόν είμαστε υιοί Θεού είμαστε και κληρονόμοι όχι μικρών και τυχόντων πραγμάτων αλλά της αιώνιας βασιλείας του ίδιου Θεού και συνακόλουθα και συγκληρονόμοι του μονογενούς Υιού του Θεού αφού εκείνο που είναι ο μονογενής κατά φύση αυτό το ίδιο είμεστε κι εμείς γινόμενοι κατά χάρη κι άρα εσείς Γαλάτες στους οποίους απευθύνεται ο απόστολος γίνατε υιοί Θεού γιατί γίνεστε πάλι δούλοι; Και γιατί αθετείτε την πίστη του Χριστού με την οποία λάβατε την υιοθεσία και προσέχετε πάλι στο νόμο;   
   Και μάλιστα τώρα που ο διάβολος πια ενώ με την αμαρτία προ της ελεύσεως του Χριστού παρρησία και τυραννικώς εξουσίαζε τον άνθρωπο ενώ τώρα πια μετά την έλευσή Του μόνο κρυφίως και κλεπτικώς τυραννά τον άνθρωπο κι όχι φανερά ή παρρησία! Κι ας μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος αυτός εδώ δόθηκε για να οδηγηθούμε από αυτόν στον άλλο τον αιώνιο όπως κι χρόνος αυτός εδώ και μάλιστα μόνο από δική μας συγκατάθεση κι όχι από ανάγκη του διαβόλου μπορούμε να πειθόμαστε ή όχι στο Θεό...και με ποιον άλλο τρόπο μας εξαπατά ο δόλιος από ηδονές και πλούτη και δόξες και άλλες σωματικές επιθυμίες; Συντρίφτηκε η κεφαλή του όφεως και η υπερβολική του και τυραννική εξουσία αφήνοντας μόνο την ουρά του σαλευομένη και κονουμένη για γύμναση και στέφανο των πιστών έως της δευτέρας παρουίας όταν και θα νεκρωθεί ολότελα ακόμα κι ο θάνατος...στον αέρα τα διαμόνια όχι κατοικώντας αλλά κατά θ.άδεια για αγώνα των εκλεκτών και παιδεία των αμαρτωλών...όπου επλεόασε η αμαρτία υπερεπερίσσευσε η χάρις ασφαλώς...
*ακόμα κι η κτίση λένε οι Πατέρες μας οι Άγιοι ότι καρτερούσε κι υπέφερε την άτιμη τιμή που της απέδιδαν οι ειδωλολάτρες και την θεοποίηση που της έκαναν αυτοί οι άνθρωποι για να φέρει ευκολότερα στην λατρεία και γνώση του αληθινού Θεού τους ειδωλολάτρες γιατί λένε πάντα οι Πατέρες ότι για τούτο παραχώρησε ο Θεός να προσκυνάνε οι άνθρωποι τότε τα στοιχεία του κόσμου και να τα λατρεύουν για θεούς τους όπως τον Ήλίο και τη Σελήνη για να προπαιδαγωγηθούν σ΄αυτά και έτσι να δεχτούν εύκολα τη γνώση του Θεού του αληθινού γιατί λέει ο Άγ.Νικόδημος ο Αγιορείτης εδώ ότι ευκολότερα μπορεί να πιστέψει ένας ειδωλολάτρης από ένα άθεο γιατί ο ένας έχει ιδέα Θεού κι ας είναι ψευδής αλλά έχει συνηθίσει να λατρεύει έστω και ψευτοθεό αλλά όποιος δεν έχει ούτε καν στη φαντασία του τι εστι Θεός και δε συνήθισε να προσκυνά και να το λατρεύει δύσκολο...γράφει άλλος Πατέρας της Εκκλησίας μας ότι έδωκε τον ήλιον και την σελήνην και τα άστρα εις θρησκείαν α εποίησεν ο Θεός τοις ειδωλολάτραις φησιν ο νόμος ίνα μη τέλεον άθεοι γενόμενοι τελείως και διαφθαρώσι...οδός ην αύτη δοθείσα αυτοίς ανακύψαι προς Θεόν δια της των άστρων θρησκείας κι ας εμπόδισε κάτι τέτοιο ο Θεός και κατηγόρησε μάλιστα αλλά κατά θ.παραχώρηση και συγχώρηση...ανάλογα και με τα πάθη ατιμίας στην προς ρωμ. Επιστολή που κι αυτά παρέδωκεν ο Θεός και εις αδόκιμον νουν ποιείν τα μη καθήκοντα και έστω εκ των δημιουργημάτων στο Δημιουργό να αχθώσι! Έτσι και το δόγμα της Αγίας Τριάδος μπόρεσαν να κατανοήσουν που ήταν αδιανόητο για τους Ιουδαίους κι άρα οι ανθρωποι ήταν επιτήδειοι να γνωρίσουν...

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ (Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΡ. ΚΟΡΑΚΑ 2)

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα