29 Δεκ 2014

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

Του κ. Μιχαήλ Τσακιράκη
Θεολόγου - Εκπαιδευτικού

Και εστε εν αυτώ πεπληρωμένοι…
(Κολ.2,8-12)

  Βλέπετε καλά χριστιανοί και προσέχετε μη βρεθεί κανείς να σας πλανέσει από την πίστη σας γιατί τέτοιος κλέφτης έρχεται κρυφά και σκάβει τους τοίχους και δεν το νιώθετε και αυτό συμβαίνει γιατί θέλει να σας συλαγωγήσει να κλέψει και να απατήσει το νου σας χωρίζοντάς τον από την ευαγγελική αλήθεια και γι’  αυτό προσέχετε. πώς; Αυτό γίνεται λέει ο απόστολος με την έξωθεν φιλοσοφία επειδή το όνομά της είναι επαινετό και σεμνό σε πολλούς γι’ αυτό πρόσθεσε εδώ ο απόστολος φιλοσοφία της κενής απάτης! Υπάρχει όμως και καλή απάτη που μάλλον πρέπει να λέγεται οικονομία όπως στην ΠΔ με τον Ισαάκ και τα πρωτοτόκια...και ακόμα παραπέρα η απάτη οφείλεται απλούστατα στο ότι όλα αυτά είναι έργο ανθρώπων που εισέρχονται στα κείμενα και τα λόγια των γραφών και της πίστεώς μας ενώ είναι απλώς σφαλεροί λογισμοί και ανθρώπινες παραδόσεις –δες πολλά στη δική μας δδ- και ονομάζονται και είναι αιρέσεις δοξασίες και γνώμες ανθρώπων ενώ η χρ.πίστη δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά.

  Κι αρχίζει ο έλεγχος των Κολασσαέων όπως οι παρατηρήσεις ημερών στοιχείων κόσμου –Γαλ.4,3&9/Κολ.1,25/Κορ.1,13,13: όταν οι άνθρωποι έγιναν χωρητικοί και δεκτικοί της γνώσεως της Αγίας Τριάδος και δεν κινδύνευαν να πέσουν σε πολυθεϊα...όταν επίσης μπορύσαν να στερηθούν τα παρατηρήματα των ημερών καλών και καλύτερων του παλαιού νόμου τους και όταν μπορούσαν να ατρεύουν όχι είδωλα και φυσικά φαινόμενα αλλά τον τρισυπόστατο Θεό διατηρώντας απλώς την έννοια του «θεού» και μέσω αυτών έως τότε ώστε να μην είναι ολότελα άθεοι και επομένως να έχουν κάπου να προσκυνάνε και να λατρεύουν προερτοιμαζόμενοι για τον αληθινό Θεό κοκ...τι θ.οικονομία αφού όλα μας τα χορηγεί και σε απίστους ακόμα προετοιμάζοντάς τους για να Τον δεχτούν!- ήλιου και σελήνης και γενικά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστό άρα τα έχετε συγκεχυμένα αν νομίζετε ότι και τα δυο είναι σωστά ενώ τελικά αυτά σας χωρίζουν από το Χριστό κι όλα ξεκονούν από νόμο για τους Ιουδαίους ή τη φιλοσοφία για τους ειδωλολάτρες...ό,  τι όμως είναι ο Θεός Λόγος εν Χριστώ κατοικεί σωματικώς -ίμ1,19/- ως ουσία και φύση Θεού καθό εσωματώθη ο Θεός Λόγος κι έγινε μια υπόσταση με το πρόσλημμα της ανθρωπότητας μαζί και εσαρκώθη όλος και μετά του Πατρός είναι όλος και σώματι περιγραπτός αλλά τη θεότητι απερίγραπτος κι ο Θεός Λόγος ενοίκησε στο Χριστό όπως στο σώμα η ψυχή ενοικεί ουσιωδώς και ασυγχύτως και αδιαιρέτως αλλά με μια βασική διαφορά –ό,  τι και να πούμε ως πχ λίγο και ελάχιστο είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και να κατοικεί σε ανθρώπινο σώμα αλλά για την ασθένεια του νοός μας ας πούμε ότι είναι σαν το σίδηρο με τη φωτιά ή σαν το δέντρο που κεντρίεται ή η ψυχή με το σώμα ο ΄Ηλιος της δικαιοσύνης(ΠΔ/Μαλ.4,2)- ότι με το θάνατο χωρίζονται τα δυο αυτά ενώ ο Θεός Λόγος ουδέποτε χωρίστηκε από την προσληφθείσα ανθρωπότητα και στον τάφο και φύλαττε το σώμα εκεί αδιάφθορο και στον άδη πάλι με την ψυχή κηρύττοτντας στις ψυχές που βρίσκονταν εκεί και συντόμως ειπείν ήταν ένωση Θεού Λόγου με την θεοϋπόστατο ψυχή και το σώμα Του ακόμα κι όταν χωρίστηκαν εκουσίως και στον τριήμερο θάνατο και ήταν το σώμα στον τάφο και η ψυχή στον άδη...

  Είσαστε λοιπόν χριστιανοί κι εσείς γεμάτοι από χάρη της θεότητός Του ακι δεν έχετε τίποτε λιγότερο από το Χριστό αλλά δια μέσου του προσλήμματος της ανθρωπότητος επειδή η φύσημ ας ενώθηκε με το Θεό Λόγο καθυπόσταση ώστε κι εμείς κοινωνήσαμε εν Αυτώ και δι’  αυτού με τη τη θ.φύση Του γινόμενοι κοινωνοί όχι της θ.φύσεως αλλά της χάριτος και ενεργείας  της αχωρίστως συνούσης με τη θ.φύση και γενικά έργο του αποστόλου είναι να μας φέριε κοντά στο Χριστό –Εφ.2,6/Τιμόθ.2,2,12/Ρωμ.8,17...πώς; βαπτισμένοι να αγωνιζόμαστε έως συντελείας για να συμβασιλεύσουμε μαζί Του! Ει υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν...όπου ει τέκνα και κληρονόμοι κληρονόμοι μεν Θεού συγκληρονόμοι δε Χριστού!

  Αυτός είναι αρχή και αιτία όλων των αγγέλλων και δημιουργός κεφαλή –άυλος όπως κι αυτοί αλλά και υπεράνω τους αναβάς με την ανθρωπότητά Του/Κολ.1,15&Εφ.1,22/ος εστιν εικών του Θεού του αοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως κι όχι πρωτόκτιστος αλλά Μονογενής και πάντας υπέταξεν υπό τους πόδας Αυτού!- πάσης αρχής και εξουσίας και γι’  αυτό δεν πρέπει οι πιστοί εδώ να αφήνουν το Χριστό και να προστρέχουν στους αγγέλους όπως τότε αιρετικά τους υπέβαλλαν κάποιοι ότι προσφέρθηκαν στο Θεό μέσω αγγάλων κι όχι μέσω Χριστού αχειροποίητα περιτέμνοντας πνευματικά τους χριστιανούς το Πνέυμα το άγιο που περιτέμνει όλο τον έσω άνθρωπο με το άγ.βάπτισμα. κι εδώ λοιπόν εκδύεται όλο το σώμα της αμαρτίας που πράτταμε με το σώμα –αυτό είναι το βάπτισμα κατά τον άγ.Βασίλ. ως καθάρσιο ψυχήςκατά το πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι- κι όχι μόνο όπως συνέβαινε με την περιτομή του σώματος και αυτό δεν επενεργεί ο νόμος αλλά ο Χριστός δια του αγ.βαπτίσματος εκδύοντας όλους μας από την παλιά εκείνη αμαρτωλή ζωή όλως εμπαθή και σαρκική/Ρωμ.2,25όπου περιτομή η νοητή αποκοπή παθών. Κι ό,  τι ονόμασε περιτομή εδώ αποκαλεί τάφο πράγμα μεγαλύτερο από περιτομή όπου δε ρίχονται οι παλιές αμαρτίες αλλά φθείρονται και χάνονται ολότελα εκεί μέσα κι όποιος πεομένως βαπτιστεί συνθάπτεται με το Χριστό στην αγ.κολυμβήθρα όπως σε τάφο εικονίζοντας και την τριήμερη ταφή –και την εις άδου κάθοδο και κατάβαση/Ρωμ.6,4συνετάφημεν Αυτώ δια του βαπτίσματος* εις τον θάνατον ίνα ώσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών και άρα όπου θανατος και ανάστασή Του βάπτισμα είναι θάνατος αμαρτίας και αρετή και καινή πολιτεία πεθαίνει η κακία και ανασταίνεται η αρετή και ζει για μας...ούτω και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν-του Κυρίου με τις 3 καταδύσεις και πεθαίνοντας τον παλιό και εμπαθή άνθρωπο και αμαρτωλό.  Αλλά εκτός από τάφος και ανάσταση είναι το βάπτισμα για τους βαπτιζόμενους μέσω της πίστεως επειδή πιστεύουμε οι χριστιανοί στην δύναμη και ενέργεια του Θεού πως μπορεί να μας αναστήσει ο Θεός έχοντας πχ το Χριστό που ανέστησε εκ νεκρών ώστε κατά δυο τρόπους αναστηθήκαμε: πιστεύουμε και ελπίζουμε ανάσταση και ας είναι να γίνει μελλοντικά πράγματι σε μας αλλά και κάτι άλλο σημαντικό ότι πν.και ψυχικά απορρίψαμε τη νέκρωση των έργων της αμαρτίας και αναστηθήκαμε κατά την ενάρετη ζωή και απάθεια.

*όπου το βάπτισμα εις το όνομα της Αγίας Τριάδος περιλαμβάνει στο όνομα εδώ του Χριστού και τον χρίσαντα Πατέρα και τον χρισθέντα Υιό και το χρίσμα το Άγιο Πνεύμα φωτισμένοι από τον Ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό αλλά και φωτίζοντες και άλλους...

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ (Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΡ. ΚΟΡΑΚΑ 2)

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα